พิธีมอบอาคารเรียน โครงการโรงเรียนของหนู สร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร สนับสนุนโครงการโดยบริษัทพิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

โพสต์5 ม.ค. 2564 05:15โดยโรงเรียนบ้านวังผา อำเภอปากชม   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2564 05:27 ]

Comments