ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีมอบอาคารเรียน โครงการโรงเรียนของหนู สร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร สนับสนุนโครงการโดยบริษัทพิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

โพสต์5 ม.ค. 2564 05:15โดยโรงเรียนบ้านวังผา อำเภอปากชม   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2564 05:27 ]


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โพสต์11 ส.ค. 2562 00:40โดยโรงเรียนบ้านวังผา อำเภอปากชม   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2562 05:28 ]

 

กิจกรรมวันไหว้ครู

โพสต์6 ส.ค. 2562 01:17โดยโรงเรียนบ้านวังผา อำเภอปากชม

กิจกรรมวันภาษาไทย

โพสต์6 ส.ค. 2562 01:07โดยโรงเรียนบ้านวังผา อำเภอปากชม   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2562 05:54 ]


อบรมเว็บไซต์

โพสต์6 ส.ค. 2562 00:19โดยโรงเรียนบ้านวังผา อำเภอปากชม   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 00:55 ]

วันที่ 6 สิงหาคม 2562  เข้ารับการอบรม web site

1-6 of 6